Inžinerinės paslaugos ir konsultacijos

Bendrovė „Landmark Capital“ valdo TEC įmonių grupę, veikiančią infrastruktūros, pramonės ir energetikos projektavimo ir konsultavimo bei statybų projektų valdymo srityse.

TEC įmonės veiklą sėkmingai vykdo nuo 2000 metų ir savo srityse yra tarp Baltijos šalių rinkos lyderių. Grupė jungia beveik 100 specialistų, projektus vykdo ir valdo Lietuvoje, Estijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje ir Danijoje.

TEC įmonių grupės narė TEC Industry projektuoja pramonės, energetikos ir kitus objektus, konsultuoja energetikos, techniniais ir verslo klausimais, ruošia projektinius pasiūlymus ir energetinių sistemų auditus, rengia teritorijų planavimo dokumentus. Taip pat atlieka teisinį, techninį, ekonominį situacijos ar objekto, poveikio aplinkai vertinimus, parenka priimtiniausią galimų investicijų variantą. Bendrovė atlieka energetikos ir pramonės statybos objektų techninę ir projekto vykdymo priežiūrą.

TEC Infrastructure konsultuoja ir teikia projektavimo, planavimo bei techninės priežiūros paslaugas transporto ir infrastruktūros srityje. Įmonė suprojektavusi daugiau negu 500 infrastruktūros objektų.

TEC Consulting teikia pramonės ir energetikos statybos projektų valdymo bei techninės priežiūros paslaugas, konsultuoja visais statybų projektų valdymo klausimais. Taip pat rengia galimybių studijas, statybos projekto grafiką ir biudžetą, teikia statybų aikštelės valdymo, techninės statybų priežiūros, FIDIC inžinieriaus paslaugas.

Landmark Capital

Landmark Capital